(0)
Hledání

Poštovné

Způsob doručení

1.      Cenným balíkem České pošty (1-6 dní)

Česká pošta - touto kurýrní službou je možné zasílat zboží do hmotnosti 30 kg. Na výběr máte ze dvou možností dopravy prostřednictvím České pošty, a to Balík do ruky a Balík na poštu.

V případě, že je zboží odesláno jako Balík do ruky, pošta se standardním způsobem nejprve pokusí zastihnout Vás na doručovací adrese. V případě, že pošta adresáta nezastihne, je zboží uloženo na příslušné pobočce České pošty, kde si jej můžete v provozních hodinách pošty vyzvednout po dobu 7 pracovních dnů. Oznámení o uložení zásilky by Vám v takovém případě mělo být odesláno formou SMS a také e-mailem, ale pokud jste dostali oznámení o odeslání zásilky a ta nedorazila, popř. ani nemáte oznámení, pište na info@labohemecafe.eu - rádi Vám sdělíme, kde je Vaše zásilka uložena.

V případě, že zvolíte jako formu dopravy Balík na poštu, pak se pošta vůbec nepokouší adresáta zastihnout na doručovací adrese, ale sami si rovnou zvolíte pobočku České pošty, na které chcete mít zásilku uloženu pro vyzvednutí. Pošta informuje zákazníka o uložení zásilky opět prostřednictvím SMS a e-mailu. Tuto službu využívají naši zákazníci např. v případě, kdy objednávají dárky a chtějí mít jistotu, že dárek nebude moci být převzat na doručovací adrese přímo obdarovaným. Pokud jste dostali oznámení o odeslání zásilky a ta nedorazila, popř. ani nemáte oznámení, pište na info@labohemecafe.eu - rádi Vám sdělíme, kde je Vaše zásilka uložena.

Cena zásilky na poštu bez dobírky činí 110,- Kč s DPH. 

Cena zásilky do ruky bez dobírky činí 125,- Kč s DPH.

Dobírka České pošty (1-6 dní)

Platba formou dobírky činí 30 Kč, celková cena zásilky na poštu s dobírkou je tedy 140,- Kč s DPH. Cena zásilky do ruky s dobírkou činí 155,- Kč s DPH.

 

2.      Zásilkovou společností DPD Private

DPD - Tato služba přepravuje vnitrostátní zásilky od 1kg do 50 kg. Doručování prostřednictvím služby DPD Private má celou řadu výhod:

  • doručení do druhého pracovního dne
  • oznámení o doručení zásilky SMS zprávou nebo e-mailem den předem
  • interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovým upřesněním času doručení v den doručení
  • možnost změnit den doručení odpovědí na SMS nebo e-mail
  • v případě neúspěšného doručení zanechá kurýr na místě Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení (tato informace bude také zaslána emailem)
  • prostřednictvím www.chcisvujbalik.cz lze potom změnit termín nebo adresu následujícího doručení
  • dobírku lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou
  • více na www.dpdprivate.cz

Cena zásilky bez dobírky (platba předem) je 150,- Kč s DPH.

Dobírka zásilkové společnosti DPD

Platba formou dobírky činí 30 Kč, celková cena zásilky s dobírkou je tedy 180,- Kč s DPH.

 

3.      Osobní odběr Vítkov

Objednané zboží si můžete vyzvednout také osobně přímo na naší provozovně ve Vítkově (okres Opava). V takovém případě samozřejmě není účtován žádný poplatek za poštovné či dobírku. Adresa provozovny: Midnight Roasters s.r.o., Wolkerova 465, Vítkov, 749 01. V případě osobního odběru Vás budeme telefonicky kontaktovat ihned, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí.

 

4.      Doprava ZDARMA

Objednávku přesahující částku 2.000,- Kč s DPH Vám dopravíme ZDARMA!
( platí pouze pro vnitrostátní objednávky). Dobírka není součástí dopravného, v případě objednávky zboží na dobírku přesahující 1.400 Kč tedy uhradíte pouze poplatek 30 Kč za dobírku, dopravné, které činí 90 Kč, Vám účtováno nebude.

 

Mezinárodní objednávky

Rádi vám zašleme objednané zboží i do zahraničí. Zásilky do zahraničí není možné zaslat na dobírku. Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti PPL a cena za dopravné se řídí platným ceníkem této společnosti. Pro zjištění ceny objednávky pro konkrétní stát, vyberte příslušnou zemi v nabídkové liště v prvním kroku objednávky – poštovné se automaticky zobrazí.

Reklamační řád e-shopu La Boheme Cafe

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu. Prodávajícím je obchodní společnost Midnight Roasters s.r.o., se sídlem Petřínská 572, 150 00 Praha 5, IČ: 27378705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

II. ZÁRUČNÍ DOBA 

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

III. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pokud se zákazník takto rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání). Zboží zašlete jako balík, NE dobírkou. Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

 

IV. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V. POŠKOZENÍ ZÁSILKY PŘI PŘEPRAVĚ

Veškeré zboží je ještě před jeho expedováním v našem skladu důsledně kontrolováno, abychom měli jistotu, že odchází v pořádku. Přijde-li Vám tedy zboží (zejména příslušenství) rozbité, došlo k poškození zásilky během přepravy. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte a nezasílejte zboží ihned zpět k nám.

V případě přepravy prostřednictvím služby DPD k Vám vyšleme jejich řidiče, který s Vámi sepíše reklamační protokol a vymění zboží za nové. V případě, že zboží odešlete bez informování rovnou k nám, nebude moci být později uplatněna reklamace vůči přepravci.

V případě přepravy prostřednictvím České pošty je postup následující: Zajděte na kteroukoliv poštu se zásilkou(v původním obalu) a požádejte o reklamaci poškozené zásilky zjištěné po dodání. Na poště s Vámi sepíší zápis o poškození. Po dohodě s prodávajícím můžete na poště uvést, že postupujete nárok na náhradu poškozené zásilky odesílateli, což musíte na reklamované poště podepsat. V tom případě se reklamace postoupí k nám, my již budeme náhradu škody řešit s Českou poštou sami a Vám zašleme nové zboží.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednaná káva a ostatní zboží již není k dispozici. Jelikož prodáváme kávu především z mikroplantáží, které vyprodukují pouze určité množství kávy za sklizeň, a jejich kvalita se může výrazně lišit, nemůžeme zaručit stálou dostupnost všech druhů kávy.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní nepravdivé nebo neúplné kontaktní údaje.

VII. UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího! Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

 

VIII. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 

 

IX. ODSTRANITELNÉ VADY 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu. 

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

 

X. NEODSTRANITELNÉ VADY 

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.